Pla de llengües estrangeres

El Pla de Llengües Estrangeres neix per donar un nou impuls de qualitat a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües estrangeres en el nostre centre.

S’inicia el curs 2008-09 amb la participació d’alumnes de 1r de Batxillerat i l’any següent amb alumnes de 3r d’ESO en un projecte d’intercanvi anomenat eTwinning amb l’institut alemany Wilhelm-Olbers-Schule de Bremen. Entre els anys 2011-12 i 2013-14 alguns alumnes de 3r i 4t van participar en dos projectes consecutius del programa Comenius de la Unió Europea, consistents en trobades multilaterals d’alumnes de diferents nacionalitats en cadascun dels països participants. A més, dues alumnes del nostre centre van poder estudiar un trimestre en una escola secundària de Gafanha da Nazaré, a Portugal.

Des del curs 2015-16 organitzem dos intercanvis amb instituts d’Alemanya – un amb l’escola Bugenhagenschule Alsterdorf d’Hamburg per a alumnes de 3r o 4t d’ESO que cursen alemany i un altre amb l’institut Mariengymnasium de Bocholt per a alumnes d’anglès de 1r de Batxillerat.

Els alumnes de l’optativa de francès tenen la possibilitat de participar en una sortida de dos dies al sud de França, durant la qual fan visites i porten a terme activitats relacionades amb la llengua francesa. També poden presentar-se als exàmens DELF.

La finalitat de tots aquests projectes és promoure la cohesió i cooperació europea, fomentar l’intercanvi cultural entre joves i estimular l’habilitat comunicativa en l’adquisició d’una llengua estrangera.