Cicles Formatiu: Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris/es. L’accés es fa habitualment mitjançant el títol de Graduat en ESO o per la prova d’accés al cicle formatiu de grau mitjà.

Aquesta titulació s’ofereix amb una durada de 2.000 hores de formació (1.617h lectives en el centre educatiu i 383h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest cicle va destinat a tot aquella persona amb molta inquietud en l’àmbit de la informàtica, comunicacions, noves tecnologies i es veu treballant com a tècnic en un futur.

La culminació d’aquest títol permet obtenir un títol de Tècnic que permetrà incorporar-se en el món laboral o també encaminar-se cap a un cicle de grau superior d’informàtica.

HORARIS

  • 1r curs: Íntegrament en el centre educatiu al matí (8:00h a 14:30h)
  • 2n curs: Matí (8:00h a 13:35h). A la tarda és l’espai horari on es realitzaran les 350 hores de pràctiques a l’empresa (FCT).

CONTINGUTS DEL CICLE

  • Muntatge i Manteniment d’Equips
  • Sistemes Operatius Monolloc
  • Aplicacions Ofimàtiques
  • Sistemes Operatius en Xarxa
  • Xarxes Locals
  • Seguretat Informàtica
  • Serveis de Xarxa
  • Aplicacions Web
  • Formació i Orientació Laboral
  • Empresa i Iniciativa Emprenedora
  • Anglès Tècnic
  • Mòdul de Síntesi
  • Formació en Centres de Treball

Per a més informació, podeu visitar el web www.insllica.cat/smx