Informació preinscripció

PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO) CURS 2020/21

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/07/2020

INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES (2)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb el barem resoltes les reclamacions a 09/06/2020 INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM

(La preinscripció només és per a alumnat de nova incorporació. Si els vostres fills ja estan matriculats a l’Institut El Pedró, no cal fer aquesta sol·licitud, ja se us enviarà un document intern de confirmació de matrícula).

Sol·licitud preinscripció 

Documentació obligatòria:

 • Sol·licitud.
 • Original i fotocòpia de:
 • DNI (NIE) pare, mare i alumne/a.
 • Certificat de convivència.
 • Llibre de família.
 • Targeta sanitària.
 • Llibre de vacunacions.
CODI DE CENTRE 17005251

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (a l’Institut El Pedró és: b7005251@xtec.cat).

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds (del 13 al 22 de maig). En canvi, l’atenció presencial en els centres educatius per a la presentació de sol·licituds només es podrà fer (del 19 al 22 de maig), sempre amb cita prèvia.

Cita prèvia, per aquelles famílies que no puguin fer la preinscripció online: Del 13 al 18 de maig. (Es donarà hora cada 15 minuts).  Tel. 972772128
Horari de preinscripció presencial:

Dimarts 19: de 11 a 14h

Dimecres 20: de 15 a 18h

Dijous 21: de 8 a 11h

Divendres 22: de 11 a 14h

Recomanacions:

 • Portar la documentació per a poder-la fotocopiar (Sol·licitud preinscripció)
 • Portar la sol·licitud emplenada des de casa. Si no, portar el propi bolígraf.
 • Portar mascareta i guants.
 • No acudir si pertanys a un grup d’especial vulnerabilitat o presentes símptomes. (Autoritzar per escrit a alguna altra persona).

PREINSCRIPCIONS BATXILLERAT DEL 27 DE MAIG AL 3 DE JUNY.