Informació preinscripció PTT

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS VALORADES PROVISIONAL. CURS 2020/2021 PFI. llistat_definitiu_de_sol.licitudsPTTLESCALA

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar la informació del programa de formació i inserció. Pla de Transició al Treball (PTT).

Díptic_difusióL’ESCALA20202021

Triptic_difusióLESCALA20202021

cartell202021

Preinscripció

Del  25 de maig al 5 de juny del 2020 (de forma virtual). Sol·licitud online

1 i 2 de juny, (de manera presencial) a l’institut.  Cal demanar cita per telèfon 972772128

Documentació a presentar*:

  •  Formulari de sol·licitud d’inscripció. (Recollir al centre o imprimir de la web gencat.cat).
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne/a.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) vigent de l’alumne/a.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb la targeta de residència on consta el NIE o es tracta depersones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  • Certificat acadèmic o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO, l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant i l’identificador RALC .

Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare otutor legal) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • La sol·licitud d’inscripció signada per pare, mare o tutor legal.

*La documentació, en el cas de realitzar la preinscripció de forma virtual, s’haurà de presentar al moment de la matrícula.

Es realitzarà una entrevista per telèfon als candidats en el mateix període de preinscripció.

Més informació:

972 77 48 48

b7960043@xtec.cat