Crèdit de síntesi de 3r

Divendres 27 d’abril es va fer la sortida del Treball de Síntesi de 3r d’ESO.  Aquesta va consistir en algunes activitats distribuïdes al Port de l’Escala i en una sortida amb barca per a fer un taller de nusos i un taller de pesca. Crèdit de sintesi 3r 2018