Comunicat 1 pel 3r trimestre

Benvolgudes famílies,

Esperem i desitgem que aquests dies de tanta incertesa, vosaltres i els vostres, estigueu bé de salut i que porteu aquesta situació de la millor manera possible.

Creiem necessari informar-vos que, segons les instruccions rebudes pel Departament d’Educació, a partir del proper 14 d’abril les classes del tercer trimestre es reprendran de manera telemàtica i seran avaluables. És per aquest motiu que us volem fer arribar algunes de les instruccions que hem rebut:

Per l’ESO:

 • L’alumnat rebrà setmanalment un informe (via correu electrònic @elpedro.cat) amb les tasques que ha de realitzar.
 • Seguint els consells d’inspecció i donada la situació d’excepcionalitat, enviarem feina per unes 2 hores de treball diàries (no totes les famílies estan vivint la situació de la mateixa manera i amb els mateixos recursos i disponibilitat de dispositius electrònics).
 • Intentarem que la feina sigui multidisciplinar (algunes tasques englobaran més d’una matèria) de manera que si no arriba feina concreta d’una matèria no vol dir que no s’estigui avaluant.
 •  Pel que fa als lliuraments de les tasques, es realitzaran mitjançant les plataformes que ja s’utilitzaven abans, classroom, aula virtual o correu electrònic.

Si algun alumne/a té algun problema amb els lliuraments que no dubti a comunicar-ho al professor corresponent o al tutor.

  • Pel que fa als criteris d’avaluació, ens veurem obligats a canviar-los per poder adaptar-los a aquesta nova situació, al llarg de les properes setmanes els penjarem a la web.
  • Totes les sortides, tallers i xerrades previstes per aquest 3r trimestre s’han anul·lat.  Només es mantindran aquelles que són curriculars i avaluables com els treballs de Síntesi que han quedat pendents de realitzar (1r i 3r d’ESO al juny) i les sortides de final de curs.
  • Es manté la data de final de curs prevista pel 19 de juny.

 

 • Tots aquells alumnes que tinguin matèries de cursos anteriors pendents de recuperar ho faran quan tornem a l’Institut, abans que s’acabi el curs. 
 • Els alumnes que no han pogut realitzar o acabar el servei comunitari (3r d’ESO) ho realitzaran quan retornem a les aules, o en cas que no sigui possible, durant el 1r trimestre del curs 2020-2021.
 • Seguint les directrius d’Educació, tota la feina feta del 12 de març al 3 d’abril està considerada no avaluable, tot i que tindrà retorn del professorat i serà valorada per aquest.

 

Per Batxillerat:

 • A primer de batxillerat es continuarà avançant temari i treballant amb la normalitat que es pugui. Evidentment el volum de feina no serà el mateix que quan l’alumnat feia classe.
 • A segon de batxillerat, seguint les instruccions del Departament d’Educació ens centrarem en afermar i consolidar els continguts ja explicats. La selectivitat condicionarà l’aprenentatge d’aquestes properes setmanes.

Recalcar que les proves PAU seran el 7, 8 i 9 de juliol i que les proves seran més flexibles i amb més opcionalitat. Les proves PAP es faran el 19 de juny.

Entenem i comprenem que els alumnes estan nerviosos donat que s’estan jugant el seu futur.

Finalment volem incidir en que si teniu alguna problemàtica concreta que impedeixi treballar als vostres fills amb normalitat, no dubteu en contactar amb el tutor al seu correu electrònic (@elpedro.cat) com més aviat millor.

Tan bon punt rebem noves instruccions us les farem arribar via correu electrònic i les penjarem també a la web de l’Institut.

Restem a la vostra disposició.

INS El Pedró.