Què és la mediació?

jovenfutura.org_LA MEDIACIÓ ÉS…

  • Un intent de treballar amb l’altre i no contra l’altre, buscant una via pacífica d’afrontar els conflictes amb l’ajuda d’un/a mediador/a.
  • Una manera d’actuar perquè els protagonistes del conflicte puguin buscar conjuntament una solució.
  • Una via voluntària de resoldre els conflictes.

 

LA MEDIACIÓ IMPLICA…

  • Prendre consciència de la nostra responsabilitat en el conflicte, així com de les pròpies capacitats per afrontar-lo sense dependre d’una autoritat externa.
  • Trobar-se voluntàriament cara a cara amb la persona amb qui s’ha produït el conflicte.
  • Saber expressar i defensar els punts de vista propis sense ofendre els altres.
  • Fer l’esforç de posar-se en lloc de l’altra persona i mirar de comprendre-la.
  • Prendre una decisió lliure mitjançant la via del diàleg i el consens.