Nou decret d’avaluació ESO

Informació per a les famílies sobre l’avaluació a l’ESO: un pas més cap a l’assoliment de les competències  

Perquè els vostres fills i filles siguin competents han de poder resoldre situacions i problemes de la vida real en contextos diversos, integrant coneixements, habilitats i actituds. Les competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits transversals que treballaran durant l’etapa són les que els permetran assolir-ho.
L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i l’avaluació té com a objectiu ajudar-lo a ser més competent i acompanyar-lo per millorar el seu procés d’aprenentatge.
Les qualificacions finals de cada curs seran per matèries i faran referència al grau d’assoliment de les competències corresponents, encara que les matèries s’imparteixin agrupades en àmbits o projectes globalitzadors. També s’avaluarà el grau d’assoliment de les competències dels àmbits transversals.

Funcions i instruments de l’avaluació

Avaluar comporta recollir dades, analitzar-les, valorar-les i prendre decisions. Avaluar serveix als alumnes per:
•Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés d’aprenentatge d’acord ambles característiques pròpies
•Conèixer i posar en pràctica estratègies per superar les dificultats
•Desenvolupar habilitats i actituds que permetin l’aprenentatge al llarg de la vida
Els nois i noies progressen millor quan entenen allò que s’espera d’ells, participen en les activitats d’aprenentatge de manera activa i crítica i, conscients dels seus encerts i dificultats, prenen decisions amb relació al seu aprenentatge.
Alguns instruments per avaluar el procés d’aprenentatge que poden utilitzar tant els docents com els vostres fills i filles són: carpeta d’aprenentatge, base d’orientació, observació sistemàtica, diari d’aula, prova oral i escrita, conversa o entrevista i rúbrica.

Canals de comunicació i participació de les famílies

El pas de curs

L’assoliment de les competències del curs de les matèries amb continuïtat dins l’etapa i dels àmbits transversals comporta l’assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors.La graduació de l’ESO: en finalitzar el quart curs, l’alumne obté el títol de graduat o graduada en ESO quan ha assolit les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals.

Aquesta informació és un resum dels aspectes més rellevants sobre l’avaluació recollits en la seva totalitat al Decret187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria i a l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>