La Bastida obté la “Carta Erasmus + d’Educació Superior 2014-2020”

A La Bastida estem d’enhorabona, ja que la Unió Europea ens ha atorgat la Carta Erasmus +. Aquesta carta permet que el nostre alumnat d’ESO, batxillerat i cicles formatius, i també el professorat i personal laboral que treballa al centre, pugui participar en programes d’intercanvi i viatges d’estudi. Respecte a l’alumnat dels cicles, podran accedir a beques de mobilitat europea. La finalitat d’aquestes beques és, entre d’altres opcions, poder fer estades a empreses d’ altres països com a formació a centres de treball.

La consecució d’aquesta Carta europea comporta molts avantatges, però també un compromís per part del centre amb la llengua anglesa i la resta d’idiomes de la Unió Europea, així com en la organització de diferents activitats que en comportin l’ús des d’una perspectiva multicultural.

Podeu visitar la pàgina de l’Oficina Intermacional per ampliar la informació i veure la carta signada per la directora del nostre centre.

Carta Erasmus

________________________________________________________________________________

We are very proud to announce that the European Commission has awarded us with the Erasmus + Charter for Higher Education. This document will enable our ESO, Batxillerat and CFGM/S student body and our administrative and support staff to participate in exchange programmes and school trips. As far as the VET (CCFF) students are concerned, the students will be able to have access to European mobility scholarships, with the aim of, among others, being able to accomplish their FCTs (in-job training) in foreign companies and institutions.

The award of this Charter involves a great deal of advantages, but also a strong commitment on the part of our school to the use of English and other European languages, and also to the organization of a great amount of activities that imply their use from a multicultural perspective.

You can go to our International Office space to know more about this wonderful news and to see the Charter signed by the school’s headmistress.