Llibres d’ESO i Batxillerat

Aquí teniu el llistat de llibres que farem servir durant el curs 2018-19. Per qualsevol dubte, consulteu amb el vostre professor.

LLIBRES ESCOLARS CURS 2018-2019

1r Curs d’ESO

El centre participa en el projecte de reciclatge de llibres de text. Amb la quota de llibres que les famílies aporteu a principi de curs podrem distribuir-los sense que els hagueu de comprar.

A 1r d’ESO comencem el treball per projectes, gairebé durant la meitat d’hores setmanals, per això els llibres no s’utilitzaran durant totes les hores.

Àrees

LLIBRES

TUTORIA Agenda Escolar
MATEMÀTIQUES 1r ESO Matemàtiques. Projecte La Casa del Saber. Grup Promotor Santillana.

ISBN: 9788479186852 (dividit en tres volums) pvp 35,42 €

CIÈNCIES DE LA NATURALESA Biologia 1rESO. Editorial Santillana. ISBN: 9788490475546 pvp. 39,85 €
TECNOLOGIA Tecnologies 1. Editorial Teide. ISBN 978-84-307-8513-1 pvp 29 €
LLENGUA CATALANA Dossier de llengua catalana (Projectes al centre)

Llibres de lectura:

* VERNE, Jules: La volta al món en 80 dies Editorial Teide ISBN: 9788430763061 pvp: 11,44

* Dossier de lectures triades.

* Recomanem l’adquisició del Diccionari de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana, i de * XURIGUERA, J.B.: Els verbs catalans conjugats. Editorial Claret.

LLENGUA CASTELLANA Lengua y literatura 1 ESO. Ed. Santillana Serie Comenta ISBN 9788490476918   pvp. 39,85 €        

Grups adaptats: Santillana. Serie Avanza. ISBN 9788468003474

Llibres de lectura:

* IONESCU, A.C.: Déjame solo, Joe. Editorial Bruño ISBN 9788421609699.  Cuaderno de lectura: Lectura eficaz. Ed. Bruño    pvp: 7,30 € 

 *VALLEJO, S.: Entre dimensiones. Ed. Hydra, Madrid, ISBN 9788415709282

 * A acordar amb el professor.

LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS SPECTRUM 1

Ed. Oxford EAN 9780194852050 pvp: 34,72 €

Diccionari:

Oxford Pocket. Ed. Oxford Diccionari anglès-català. EAN 9780194316880 pvp: 17,10 €

*LECTURA: McCULLEY, Johnston: Zorro!, Black cat ED.VICENS VIVES pvp:11,10 €

*LECTURA: The Borrowers (Burlington Books)

CIÈNCIES SOCIALS Geografia i Història 1. Aula 3D. Ed. Vicens Vives.

ISBN 9788468230610 pvp: 37,84 €

Carpeta d’activitats . Ed. Vicens Vives pvp: 16,25 €

RELIGIÓ Religió 1r ESO; Ed. Cruïlla

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta àrea pvp: 23,42 €

FRANCÈS
  • Essentiel et plus 1, livre élève. Grup promotor Santillana

ISBN 9788496597037 pvp: 35,86€

  • Essentiel et plus, cahier d’exercices. Grup promotor Santillana

ISBN 9788492729289 pvp: 23,75 € El compra l’alumne/a i s’utilitzarà a 1r i 2n d’ESO.

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta àrea

LLIBRES ESCOLARS CURS 2018-2019

2n Curs d’ESO

El centre participa en el projecte de reciclatge de llibres de text. Amb la quota de llibres que les famílies aporteu a principi de curs podrem distribuir-los sense que els hagueu de comprar.

Àrees LLIBRES
TUTORIA Agenda Escolar
MATEMÀTIQUES Matemàtiques 2 ESO. Projecte La Casa del Saber. Grup Promotor Santillana. Pvp: 35,42 € ISBN 9788479187385 (dividit en tres volums)
CIÈNCIES DE LA NATURALESA FÍSICA I QUÍMICA-2 Editorial Santillana ISBN 9788490475713 pvp: 38,18 €
TECNOLOGIA Tecnologia 2 Ed. McGraw Hill ISBN 978-84-48182397 pvp: 28 €
LLENGUA CATALANA Llengua catalana i literatura. Ed. Santillana ISBN: 9788490477663 pvp: 38,18€

Llibres de lectura:

* MARTORELL, Joanot. Tirant lo Blanc Biblioteca Teide ISBN 978-84-3076-200-2 pvp: 11,18 €

* BURGAS, Àngel L’anticlub La Galera, ISBN 9788424695354 pvp 8,35€

*DD.AA. Llanterna màgica (antologia poètica) Col. Cucanya, Vicens Vives ISBN: 978-84-682-1590-7 pvp: 11,49€

* Recomanem l’adquisició del Diccionari de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana, i de * XURIGUERA, J.B.: Els verbs catalans conjugats. Editorial Claret.

LLENGUA CASTELLANA Lengua y literatura 2ºESO. Ed Santillana ISBN 9788490470176 pvp:38,18 €

Llibres de lectura 2n:

* QUIROGA, H.: Anaconda y otros cuentos de la selva. Ed. Vicens Vives ISBN 9788431660055    pvp: 8,60 €

* José Luís Alonso de Santos:  Teatro Breve Ed. Everest   pvp: 8,50 €     

Per tots els nivells es treballarà amb:

Desarrollo de la competencia lectora 2n ESOCuaderno de actividades. Ed. Santillana. Proyecto la Casa del Saber.

LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS Spectrum 2 Student’s Book. Editorial Oxford. ISBN: 9780194852210 pvp: 34,12 €

Diccionari:

Oxford Pocket. Ed. Oxford. Diccionari anglès-català . EAN 9780194316880 pvp:17,10 €

*LECTURA: CAMMACK, J.: Bathsheba the Witch Black cat ED.VICENS VIVES pvp: 10,60 €

LECTURA: Tales of Arabian Nights (Burlington Books)

LLENGÜES ESTRANGERES:

FRANCÈS

  • Essentiel et plus 1, livre élève. Grup promotor Santillana

ISBN 9788496597037 pvp: 34,18€

  • Essentiel et plus, cahier d’exercices. Grup promotor Santillana

ISBN 9788492729289 pvp: 34,18 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

CIÈNCIES SOCIALS Geografia i Història 2. Aula 3D. Editorial Vicens Vives. ISBN 978846823592-9 pvp: 37,84 €

Carpeta d’activitats. Ed. Vicens Vives pvp: 12,33 €

RELIGIÓ Religió 2; Ed. Cruïlla pvp: 23,42 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

EDUCACIÓ VISUAL I PLASTICA Material del professor

LLIBRES ESCOLARS CURS 2018-2019

3r Curs d’ESO

El centre participa en el projecte de reciclatge de llibres de text. Amb la quota de llibres que les famílies aporteu a principi de curs podrem distribuir-los sense que els hagueu de comprar

Àrees LLIBRES
TUTORIA Agenda Escolar
MATEMÀTIQUES 3r ESO Matemàtiques. Projecte La Casa del Saber. Grup Promotor Santillana.

ISBN: 9788479187446 (dividit en tres volums)

pvp: 38,18 €

CIÈNCIES DE LA NATURALESA Biologia i Geologia 3. Grup Promotor Santillana.

ISBN 9788490475515 pvp: 38,18€

Física i Química 3. Grup Promotor Santillana.

ISBN 9788490472125 pvp: 38,18€

TECNOLOGIA Tecnologia 3. Editorial Mc Graw Hill. ISBN 978-84-48177096 pvp: 28 €
LLENGUA CATALANA Llengua catalana i literatura 3r ESO. Projecte Saber Fer. Grup Promotor Santillana. ISBN 9788490472071 pvp: 38,18 €

Llibres de lectura:

* SHELLEY, Mary Frankenstein Vicens Vives – ISBN 9788431671198 – 12€

* TWAIN, Mark Les aventures de Tom Sawyer Vicens Vives – ISBN: 9788468235394 pvp 13€

LLENGUA CASTELLANA Lengua y literatura 3 ESO. Editorial Santillana Serie Comenta.

ISBN 9788490476932 pvp: 38,18€

Llibres de lectura:

*RUIZ ZAFÓN, Carlos, El principe de la niebla. Ed. Planeta. ISBN 9788408072805

Pvp: 8,95 €

*ANÓNIMO: El lazarillo de Tormes. Ed. Vicens Vives    pvp: 8,35 €    

* DAHL, Roald: Relatos de lo inesperado, Ed. Anagrama

LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS SPECTRUM 3 Ed. Oxford pvp: 34,72 €

ISBN: 9780194852371

Diccionari:

Oxford Pocket. Oxford. Diccionari anglès-català. EAN 9780194316880

pvp:17,10 €

*LECTURA: G.D.B.CLEMEN: Ghastly Ghosts Black cat ED.VICENS VIVES. pvp: 10,60 €

LLENGÜES ESTRANGERES: FRANCÈS
  • Essentiel et plus 2. Livre de l’élève. Grup Promotor Santillana.

ISBN 978-84-96597-10-5 pvp: 34,81 €

  • Essentiel et plus 2. Cahier d’exercices. Grup Promotor Santillana.

ISBN 978-84-96597-11-2 pvp: 24,20 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta àrea.

CIÈNCIES SOCIALS Geografia i història 3. Aula 3D Ed. Vicens Vives ISBN 978-84-682-31976 pvp: 34,44 €
ED. VISUAL I

PLÀSTICA

Material propi del professor
RELIGIÓ Religió 3. Editorial Cruiïlla. pvp: 23,42 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

EMPRENEDORIA Orientació professional i iniciativa emprenedora. Ed. McGrawHill.

ISBN 978-84-481-8206-9

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

CULTURA

CLÀSSICA

Cultura clàssica. 3º ESO. Editorial Santillana ISBN: 9788490470381

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

LLIBRES ESCOLARS CURS 2018-2019

4t Curs d’ESO

El centre participa en el projecte de reciclatge de llibres de text. Amb la quota de llibres que les famílies aporteu a principi de curs podrem distribuir-los sense que els hagueu de comprar

Àrees LLIBRES
TUTORIA Agenda Escolar
MATEMÀTIQUES Matemàtiques 4 ESO. Projecte La Casa del Saber. Grup Promotor Santillana

ISBN 9788479187521 pvp: 35,42 €

LLENGUA CATALANA Llengua catalana i literatura 4t ESO Ed. Santillana ISBN: 9788490470282

Pvp: 38,18 €

Llibres de lectura:

* OLIVER, Joan: Allò que tal vegada s’esdevingué. Proa-Les Eines ISBN: 978-84-92672-22-6 pvp: 12,50€

* KAFKA, Franz: La metamorfosi i altres narracions. Vicens Vives. ISBN: 978-84-316-3981-5 pvp: 11,50€

* LARREULA VIDAL, E. Em dic Paco BARCANOVA ISBN 978-84-489-0634-4

pvp:8,25 €

LLENGUA CASTELLANA Lengua y literatura 4ºESO Ed. Santillana ISBN: 9788490470299 Pvp: 38,18 €

Llibre de lectura 4t A:

* SUSAN E. HILTON: Rebeldes. Edl Alfaguara. ISBN 84-204-4797-8   pvp:8,50 €

* BECQUER G.A.: Rimas y leyendas. Ed. Anaya. ISBN 84-207-2593-5   pvp: 7,80 €

* GARCÍA LORCA F.: Bodas de sangre. Ed Anaya*   pvp: 7,80 €

* A acordar amb el professor.

Otras posibles lecturas  para diferentes niveles:

* LUÍS SEPÚLVEDA. Un viejo que leía novelas de amor. Ed. Tusquets

ISBN  84-7223-655-4      pvp 12 €

* JORDI SIERRA I FABRA. Noche de viernes.  Ed. Alfaguara

LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS SPECTRUM 4 Ed. Oxford pvp: 34,12 €

ISBN: 9780194852531

Diccionari:

Oxford Pocket. Diccionari Anglès-Català. Ed.Oxford. EAN 9780194316880 pvp:17,10 €

*LECTURA: HENRY, O.: The ransom of red chief, Black cat ED.VICENS VIVES pvp: 11,10 €

*LECTURA: DICKENS, C.: Oliver Twist, Black cat ED.VICENS VIVES pvp: 11,10 €

Per l’alumnat nouvingut:

Evans, Virginia: Round Up 1. Ed. Pearson Longman. ISBN 0582 823374 pvp: 18,45 €

CIÈNCIES SOCIALS Geografia i història 4. Aula 3D. Editorial Vicens Vives. pvp: 34,89 €

ISBN 9788468236018

RELIGIÓ * Llibre de text Religió 4; Ed. Cruiïlla pvp: 23,42 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

OPTATIVES

TECNOLOGIA Tecnologia 4 Ed. McGraw Hill. ISBN 978-84-48182496 pvp: 29 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

INFORMÀTICA Informàtica Ed. McGraw Hill. ISBN 9788448609474 pvp: 35,21 €

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

LLATÍ Llatí. Editorial Santillana ISBN 9788490470442 PVP 36,41€
SEGONA LLENGUA: FRANCÈS No utilitzaran llibre de text.

Dossier del professor.

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria

BIOLOGIA

I GEOLOGIA

BIOLOGIA I GEOLOGIA-4. Editorial Santillana

ISBN 9788490470336 pvp: 38,18€

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

FÍSICA I QUÍMICA FISÍCA I QUÍMICA -4. Editorial Santillana

ISBN 9788490470404 pvp: 38,18€

Nota: només per a l’alumnat que ha fet la tria d’aquesta matèria.

FILOSOFIA FILOSOFIA. Editorial Santillana ISBN: 9788490470435 pvp: 31,90€

LLIBRES ESCOLARS CURS 2018-2019

1r Curs de BATXILLERAT

S’aconsella no comprar els llibres abans d’iniciar el curs i seguir les indicacions del professor de cada matèria.

MATÈRIES COMUNES

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1 Llengua catalana i literatura Text – la Galera. ISBN 9788441224070

Llibres de lectura:

* MARTORELL, J.: Tirant lo Blanc. Episodis amorosos La Galera ISBN: 978-84-246-4135-1

*Antologia de la poesia catalana

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 1 Lengua castellana y literatura 1r Batxillerat Text La Galera ISBN 9788441224094

Llibres de lectura:

* Segunda antología de la poesía española, Ed. Galera

*Valle-Inclán, R.M.: Luces de bohemia.

*Matute, Ana María: Los niños tontos

*Lazarillo de Tormes.

LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS 1 TRENDS 1 Student’s Book. Ed. Burlington. ISBN 9789963510856

*LECTURA:.:TOWNSEND, S.: The Queen and I, – A Royal Nightmare. Burlington Books. ISBN: 978-9963-46-910-9.

FILOSOFIA I CIUTADANIA Filosofia i ciutadania. ED. SANTILLANA  ISBN: 978-84-9804-943-5
CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI Material del professor/a

MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ

MATEMÀTIQUES I Matemàtiques 1, Editorial McGraw-Hill.

ISBN 9788448196042, PVP 35,58€

MATEMÀTIQUES

APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials 1

Editorial McGraw-Hill. ISBN 9788448196073 PVP 35,58€

LLATÍ I Vicens-Vives. ISBN 978-84-316-6771-9, PVP 36,60 (NO EL COMPREU)

MATÈRIES DE MODALITAT

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

ECONOMIA D’EMPRESA I ECONOMIA DE L’EMPRESA 1 BatxilleratEd. MacGraw-Hill. Autors: Clara González, Montserrat Pina i Josep Alfaro.

ISBN: 978-84-486-1452-2

GREC I Dossier
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI Història del Món Contemporani; Ed. Vicens – Vives

ISBN 978-84-682-3732-9

LITERATURA UNIVERSAL VVAA: Antologia de poesia universal.

Sòfocles: Èdip Rei. Vicens Vives, 9788468207575

Bédier, J.: El romanç de Tristany i Isolda.

Shakespeare, W.: Hamlet.

Shelley, M.: Frankenstein.

Calvino, I.: El baró rampant.

MATÈRIES DE MODALITAT

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

FÍSICA I FÍSICA 1r BATXILLERAT. Editorial McGraw Hill.

Autor: Serra S, Armengol, M.; Mercadé, J.

ISBN 978-84-486-1138-5 (NOU)

QUÍMICA I FÍSICA 1r BATXILLERAT. Editorial McGraw Hill.

Autors: Castell, P., Rica, N.; Andreu, F.

ISBN 978-84-486-1140-8 (NOU)

CIÈNCIES DE LA TERRA I Material propi del professor
BIOLOGIA I BIOLOGIA 1. Editorial Santillana ISBN: 9788490476727
MATÈRIES DE MODALITAT O ESPECÍFIQUES
ECONOMIA ECONOMIA 1 Batxillerat –Ed. MacGraw-Hill. Autor:Anxo Penalonga. ISBN: 978-84-481-9599-1
TECNOLOGIA INDUSTRIAL I TECNOLOGIA INDUSTRIAL I, Ed. McGraw Hill ISBN 978-84-48181178
DIBUIX TÈCNIC Material propi del professor
PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA Psicologia i Sociologia. Irene de Puig. Castellnou Edicions

ISBN 978-84-9804-603-8

LLIBRES ESCOLARS CURS 2018-2019

2n Curs de BATXILLERAT

S’aconsella no comprar els llibres abans d’iniciar el curs i seguir les indicacions del professor de cada matèria.

MATÈRIES COMUNES

LLENGUA CATALANA Llengua catalana i literatura Text – la Galera. ISBN 9788441224087

Llibres de lectura:

* GUIMERÀ, Àngel: Terra baixa La Galera ISBN: 978-84-246-5860-1

* RODOREDA, Mercè: Mirall trencat Club Editor Jove. ISBN: 978-84-732-9224-5

LLENGUA CASTELLANA Lengua castellana y literatura 2. Text La Galera. ISBN 9788441224100

Llibres de lectura:

*Cervantes, M.: Novelas ejemplares.

*Valle-Inclán, R.M.: Luces de bohemia.

*Matute, A.M.: Los niños tontos.

*Segunda antología de la poesía española.

LLENGUA ANGLESA TRENDS 2 Student’s Book. Ed. Burlington. ISBN 9789963510955

LECTURA: DICKENS, C. A Tale of Two Cities. Burlington Books. *ISBN: 978-9963-48-564-2.

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA. SANTILLANA 978-84-141-0194-0
HISTÒRIA HISTÒRIA. M.GARCÍA SEBASTIÁN i altres. Ed. Vicens Vives.

ISBN 978-84-316-9221-6

MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ
MATEMÀTIQUES II Matemàtiques 2n Batxillerat, Editorial McGraw-Hill.

ISBN 9788448610432

LLATÍ II Vicens-Vives ISBN 978-84-316-92292 PVP 37,60 (NO EL COMPREU)
MATEMÀTIQUES APLIC. A LES C. SOCIALS II Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials 2n Batxillerat.

Editorial McGraw-Hill.

ISBN 9788448610456

MATÈRIES OPTATIVES I DE MODALITAT

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

GREC II Dossier del professorat
HISTÒRIA DE L’ART HISTÒRIA DE L’ART (llibre + CD, adaptat a les noves PAU). M.PENDÀS GARCÍA i altres. ED. VICENS VIVES ISBN: 978-84-68200101
ECONOMIA DE

L’EMPRESA II

ECONOMIA DE L’EMPRESA 2. Batxillerat Ed. MacGraw-Hill. Autors: Montserrat Pina, Clara González i Josep Alfaro.

ISBN: 978-84-486-1450-8

MATÈRIES OPTATIVES I DE MODALITAT

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

FÍSICA II FÍSICA 2n BATXILLERAT. Editorial McGraw Hill.

Autor: Salvador, S., Armengol, M., Mercadé, J.

ISBN 978-84-481-7002-8

QUÍMICA II QUÍMICA 2n BATXILLERAT. Editorial McGraw Hill.

Autors: Castell, P., Rica, N.; Andreu, F.

ISBN 978-84-481-8463-6

MATÈRIES DE MODALITAT O ESPECÍFIQUES
BIOLOGIA II BIOLOGIA 2. Ed.Santillana ISBN: 9788491302766
GEOGRAFIA GEOGRAFIA. Ed. VICENS VIVES ISBN: 978-84-682-3608
TECNOLOGIA INDUSTRIAL II TECNOLOGIA INDUSTRIAL BATX-2 Ed. Mc Graw ISBN. 978-84-48161576
CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT II Ciències de la Terra i del Medi Ambient 2. Ed. Castellnou. ISBN 978-84-9804-640-3

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>