ACTA I PRESSUPOST AMPA 2018-2019

 

AMPA Institut JAUME CALLÍS Vic

 ACTA

 Assemblea General Ampa Institut Jaume Callís Vic

 

Data: 26 de juny del 2018

Horari: de 18.35h en segona convocatòria

Lloc: Sala Polivalent de l’Institut Jaume Callís de Vic

 

Persones assistents:

Jesús Jimenez, tresorer

Míriam Foradada, secretària

Fàtima Alemany, vocal

A més, hi van assistir 34 persones amb dret a vot.


Ordre del dia de l’assemblea general

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
 2. Presentació i informació del projecte ECOBOOKS d’Iddink per tal d’informar a totes les famílies sobre el funcionament del projecte de reutilització de llibres i conegueu quin és el funcionament de cara a obtenir els llibres pel curs vinent.
 3. Pels que ja han utilitzat aquest servei, informar que el dimarts 10 de juliol de 9:30 a 14:00 i de 15:00 a 17:30 el centre estarà obert per oferir el servei de recollida de llibres per tal que totes les famílies podeu retornar/reciclar els llibres d’aquest curs.
 4. Explicació de la gestió de les beques per a llibres/material escolar i també activitats esportives i lúdiques dins horari escolar.
 5. Aprovació de la liquidació de l’exercici en curs i presentació del pressupost pel curs vinent.
 6. Incorporar nous membres a la Junta, si s’escau.
 7. Precs i preguntes.

Desenvolupament i Acords

 

 1. Pren la paraula la secretària i dona per aprovada l’acta de l’exercici anterior i tot seguit fa la presentació del senyor Sílvio, responsable del projecte de reutilització de llibres ECOBOOKS de l’empresa Iddink. Després de l’explicació es prosseguirà amb l’ordre del dia, tenint en compte que tant el punt segon com el tercer els explicarà el senyor Sílvio.

 

 1. Pren la paraula el senyor Sílvio i ajudat per un power point fa la presentació del projecte i explica els passos a seguir per fer la comanda per Ecobooks i quins avantatges té el servei. Ressalta l’estalvi i la responsabilitat dels alumnes alhora de valorar el material. També explica que és un projecte absolutament lliure. Abans d’acabar la seva explicació també fa èmfasi en els serveis addicionals de folrar llibres i l’assegurança per incidències que hi puguin haver al llarg del curs. Cal tenir present que són llibres que duren 4 anys i cal revisar-los un cop siguin entregats per si compleixen els paràmetres de qualitat.

 

 1. Seguidament informa de les dates on seran al centre per tal d’ajudar a qui ho desitgi a fer la comanda on line.

 

 1. Igual que l’any passat no serà l’AMPA qui gestionarà les beques juntament amb l’Ajuntament. Hem arribat a un acord amb l’empresa IDDINK que qui necessiti una beca per llibres la demanarà directament al Consell Comarcal, aquest ho comunicarà al centre i el centre a l’empresa IDDINK per tal de posar-se d’acord amb el pagament del material escolar.

 

Abans de donar per acabada l’explicació del senyor Sílvio, el senyor Jesús, membre de l’Ampa, explica que moltes vegades els usuaris es pensen que quan es retorna el material, se’ls abonarà alguna quantitat, això no és així ja que fent el símil es tracta d’un lloguer. També torna a ressaltar que és un projecte absolutament lliure i tot i que encoratja a tothom a que s’hi adhereixi, recorda que l’Abacus també fa un descompte si compres material per l’Institut.

 

 1. Pren la paraula el tresorer, però al veure que hi ha molta gent que començarà enguany, fa una breu explicació de les tasques que es fan des de l’Ampa. És a dir explica que tenim contractat en Carles que fa d’enllaç entre l’Ampa i l’Institut i s’ocupa de la biblioteca, també de les taquilles i que cal tenir cura d’elles un cop s’assignen a cada estudiant. Si es tracta de reparar una taquilla per problemes aliens a l’alumne se’n farà càrrec l’AMPA, però si és de forma voluntària ho assumiria la família. També des de l’AMPA es fa el suport al reciclatge i col·laborem econòmicament amb l’Institut quan ens ho demanen (compra de material, premis…)

Tot seguit passa a explicar l’estat de comptes. L’AMPA té una única font d’ingressos que són les quotes i que representen un total aproximadament de 14.000 euros anuals més un retorn de l’empresa Iddink com a donació d’uns 3000 euros. La despesa és de 9000 pel personal (Carles), 7000 euros amb taquilles noves i 5000 euros que hem aportat a l’Institut. Així doncs hem gastat uns 6000 euros més del que havíem ingressat però eren d’un benefici que teníem d’anys anteriors quan nosaltres mateixos fèiem el reciclatge. La nostra política és destinar tots els diners al centre i per això tenim intenció d’acabar de reparar o canviar les taquilles que manquen durant l’any vinent. S’adjunta quadre explicatiu a la present acta.

Queda aprovat per unanimitat la liquidació de l’exercici en curs i el pressupost pel proper any.

 

 1. Tot seguit es convida a tots als assistents a fer-se membres de l’Ampa si així ho desitgen, encoratjant-los a participar en qualsevol àmbit. Sense perjudici que puguin sortir voluntaris en un futur, en aquest acte ningú expressa la seva voluntat de formar-ne part.

 

 1. No hi ha precs ni preguntes.

 

S’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

 

Secretària                                                                    Vist-i-plau president delegat

 

 

Míriam Foradada                                                         Jesús Jimenez

 

 

PRESSUPOST 2018-2019

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>