ACTA I PRESSUPOST AMPA 2017-2018

 

AMPA Institut JAUME CALLÍS Vic

 ACTA

 Assemblea General Ampa Institut Jaume Callís Vic

 

Data: 7 de juny del 2017

Horari: de 19.30h en segona convocatòria

Lloc: Sala Polivalent de l’Institut Jaume Callís de Vic

 

Persones assistents:

Jordi Antentas, president

Míriam Foradada, secretària

Imma Canal, vocal

Josep Lluís Garcia, vocal

Ramon Cunill, vocal

A més, hi van assistir 48 persones amb dret a vot.


Ordre del dia de l’assemblea general

 1. Presentació i informació del projecte ECOBOOKS d’Iddink.
 2. Explicació de la nova gestió de les beques per a llibres/material escolar i també activitats esportives i lúdiques dins horari escolar.
 3. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
 4. Aprovació de la liquidació de l’exercici en curs i presentació del pressupost pel curs vinent.
 5. Incorporar nous membres a la Junta, si s’escau.
 6. Precs i preguntes.

 

Desenvolupament i Acords

 1. Presentació del projecte de reutilització de llibres ECOBOOKS per part del responsable de l’empresa Iddink.

Informació de dates de l’operativa de recollida i entrega dels llibres.

La participació a aquest projecte per part de les famílies és lliure.

S’explica mitjançant un power point tot el què significa la reutilització de llibres i els passos a seguir per formar part d’aquest projecte.

 

 1. Enguany no serà l’AMPA qui gestionarà les beques juntament amb l’Ajuntament. Hem arribat a un acord amb l’empresa IDDINK que qui necessiti una beca per llibres la demanarà directament al Consell Comarcal, aquest ho comunicarà al centre i el centre a l’empresa IDDINK per tal de posar-se d’acord amb el pagament del material escolar.

 

 1. Per part de la secretària, es llegeix l’acta de l’última assemblea general ordinària i queda aprovada per unanimitat de tots els assistents.

 

 1. Tot seguit el president explica l’estat de comptes de l’exercici en curs i presenta el pressupost per l’any vinent. (S’adjunta annex Estat de Comptes). Queda aprovat per unanimitat dels assistents. Tot seguit, el senyor Josep Lluís explica les tasques que es fan des de l’Ampa i convida a la Gina a explicar la seva tasca com a persona contractada per l’Ampa.

 

 1. Tot seguit es convida a tots als assistents a fer-se membres de l’Ampa si així ho desitgen, encoratjant-los a participar en qualsevol àmbit. Sense perjudici que puguin sortir voluntaris en un futur, en aquest acte ningú expressa la seva voluntat de formar-ne part.

 

 1. No hi ha precs ni preguntes.

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

 

Secretària                                                                    Vist-i-plau president

 

 

Míriam Foradada i Vilarrasa                                          Jordi Antentas Massaguer

 

 

 

 

PRESSUPOSTOS APROVATS A DIA 26/06/2018

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>