Activitats

Avui dia 14 d’octubre de
2010 es faran les següents activitats:

Intercanvi amb l’IES Cap
Norfeu de Roses
Lloc: Roses
Departament de Català
Activitat de dos dies amb
els alumnes de 2n. Batxillerat

————————————————————————————————–

Sortida al Parc Natural de
l’Alt Pirineu
Departament
d’Experimentals
Alumnes de 1r. d’ESO i 1r.
de Batxillerat

Informa: Coordinació d’Activitats