Excepte el CFGS d’animació (AAFE), que començarà el 19 de setembre