Recollida presencial de notes finals

Aquest dilluns 29 està prevista l’entrega del butlletí de notes dels alumnes que van haver de fer recuperacions de matèries suspeses. Es farà com l’entrega de notes de fa un dies, en grups reduïts, de màxim 6 alumnes (la majoria de vegades seran menys).

Els tutors de seguiment ja s’hauran posat en contacte amb els seus alumnes (a través del e-mail dels alumnes o per telèfon) per donar-los hora per vindre a recollir els butlletins i tancar el curs. Hi ha professors que no poden venir al centre per les seves circumstàncies personals i faran entrega per e-mail de notes.

L’assistència dels alumnes és voluntària, però si que ens agradaria comptar amb la seva presència. En cas de no voler assistir, informeu al tutor, i us farà entrega de les notes via e-mail.

Els alumnes, per venir, han de portar mascareta quirúrgica i omplerta i signada la declaració responsable COVID-19.