ESTUDIS

A l’espai d’oferta formativa, és important incloure la informació específica per a cadascuna de les etapes o cicles educatius que ofereix el centre. En els corresponents nivells es podrà introduir la informació relativa a:

 • llibres de text i lectures obligatòries
 • matèries optatives
 • crèdit de síntesi
 • treball de recerca
 • viatge d’estudis
 • pràctiques a empreses (FCT)

ESO

 • llibres de text i lectures obligatòries
 • crèdits
 • matèries optatives
 • sol·licitud afiliació SS
 • servei comunitari
 • crèdit de síntesi
 • treball de recerca
 • viatge d’estudis

Batxillerat

 • llibres de text i lectures obligatòries
 • PAU (notes de tall, calendari, ponderacions, exemples exàmens, itineraris universitaris,…)