Organigrama

Organització interna del centre.

  • Direcció: Queralt Ciganda
  • Cap d’estudis: Carmen Machí
  • Coordinador pedagògic: Iván Vera
  • Secretaria: Gemma Vallduriola
  • Departaments (Experimentals, Matemàtiques, Tecnologia, Llengües, Música, Visual i Plàstica, Educació Física, Socials, Orientació Acadèmica,…)
  • Tutories
  • Consell Escolar
  • PAS