DELF

Diplôme d’études en langue française (DELF)
Des del Departament de Llengües Estrangeres de l’Institut Castellbisbal tenim com a un dels objectius establerts potenciar que els alumnes tinguin en acabar la seva estada al centre una titulació oficial que acrediti el nivell de llengua assolit durant els… Llegeix més»

Avaluacions

Calendari de reunions de la tercera avaluació i final

 Dimarts 9/6/15
 Dimecres 10/6/15
Dijous 11/615
 Dilluns 15/6/15
Dimarts 16/6/15
Dimecres 17/6/15

AO 3r i 4t
1r ESO A – B – C
3r ESO A – B – C
4t ESO A – C – B
2n ESO A – B – C
2n i… Llegeix més»