NOTES FINALS DE CURS

Benvolguts,

Aquest dilluns dia 8 de juliol es farà el lliurament de notes als alumnes.

Per tal que el lliurament de notes sigui un procés ordenat i àgil, s’ha organitzat la recollida de butlletins de la següent manera.

Nivell Hora Lloc
1r ESO (avaluació extraordinària) 9,00 h Passadís de 2n d’ESO
2n ESO (avaluació extraordinària) 9,15 h Passadís de 2n d’ESO
3r ESO (avaluació extraordinària) 9,30 h Passadís de 2n d’ESO
4t ESO (avaluació extraordinària) 9,45 h Passadís de 2n d’ESO
1r Batx. (avaluació ordinària) 10,00 h Passadís de 2n d’ESO

Respecteu, si us plau, els horaris.

Els alumnes que no puguin recollir les notes aquest dilluns vinent, dintre de l’horari especificat, les tindran a la seva disposició a consergeria.

Salutacions

Equip directiu