Departaments didàctics

Espais dels departaments didàctics són:

Ciències
Naturals
Tecnologia Visual i Plàstica Clàssiques Llengua castellana Llengua Catalana
depcienciesCLIQUEU
thumb_Departament de Tecnologia
CLIQUEU
thumb_Departament de Visual i Plàstica
CLIQUEU
CLIQUEU
thumb_depcastella
CLIQUEU
thumb_departament-de-catalaCLIQUEU
Llengües Estrangeres Escèniques
 Filosofía
 Educació Física
Matemàtiques Física i Química
thumb_departament-didiomesCLIQUEU dep-esceniquesCLIQUEU thumb_departament-de-filosofiaCLIQUEU
edfisicaCLIQUEU
thumb_departament-de-matematiquesCLIQUEU thumb_departament-fisicaquimicaCLIQUEU
 Música  Orientació  Religió
Ciències Socials
USEE  Economia
thumb_departament-de-musicaCLIQUEU ooorientacio thumb_depreligio thumb_departament-de-socials thumb_departament-usse thumb_departament-economia