LICITACIÓ PÚBLICA DEL SERVEI DE BAR-CANTINA A L’INSTITUT

Amb motiu de la propera licitació del servei de cantina del nostre centre i que suposarà l’explotació del mateix servei durant el període de 1.03.2019 a 28.02.2020, amb opció a pròrroga, volem posar en el seu coneixement les següents dates relatives al desenvolupament de l’esmentat procés  i que són de compliment obligatori:

21/02/2019 Resolució d’inici i aprovació d’expedient.
21/02/2019 Elaboració del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.
25/02/2019 Publicar al web.
Fins 11/03/2019 a les 14:00 h Termini de presentació de plecs.
12/03/2019 Obertura de proposicions.
15/03/2019 Negociació i entrevistes.
 15/03/2019 Requerir documentació justificativa i la constitució de la garantia requerida.
18/03/2019 Adjudicació del contracte.
20/03/2019 Publicació i notificació de la resolució d’adjudicació del contracte.

Al adjudicatari, requeriment per formalitzar el contracte.

21/03/2019 Formalització del contracte.
22/03/2019 Publicació de la formalització del contracte (web centre).

Podeu descarregar els documents associats a la licitació aquí: