JORNADES PORTES OBERTES 2019

5JORNADA DE PORTES OBERTES Institut FERRAN CASABLANCAS

DISSABTE, 23 DE MARÇ DE 2019

Per poder atendre els futurs alumnes i les seves famílies de la manera més  adequada, la jornada estarà estructurada d’aquesta forma:

10,00 h. Rebuda a les famílies procedents de les Escoles Concòrdia i Font Rosella.

11,00 h. Rebuda a les famílies procedents de l’Escola Pau Casals i altres.

12,00 h. Rebuda a les famílies per cursar Batxillerat Arts  Plàstiques i Escèniques.

12,30 h. Rebuda a les famílies per cursar Altres Batxillerats.

Els preguem que estiguin atents a la informació d’aquest web per si es produeixen modificacions d’última hora en l’organització de la jornada.