Secretaria

La secretaria és l’agent de gestió administrativa visible del centre, per tant, és bàsic que la seva presència a la web sigui un dels elements de navegació principals. Aleshores la informació que podrem trobar dins aquesta secció serà:

  • Tràmits (sol·licitud de certificats…)
  • Preinscripció i Matrícula
  • Documents (autorització de sortides, ús de serveis digitals, etc.)
  • Beques i ajuts