ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Segons la resolució ENS/2232/2018 d’1 d’octubre (DOGC 5/10/2018), es convoquen les eleccions per renovar parcialment el Consell Escolar que, d’acord amb la normativa vigent és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre educatiu.

Considero doncs oportú informar-vos breument de la composició d’aquest òrgan de govern, així com d’algunes de les seves atribucions.

El nostre Consell Escolar està format pels següents membres:

 • el  director, el cap d’estudis i el secretari de l’institut.
 • 4 alumnes que són elegits per votació.
 • 4 representants de les famílies (1 representant de l’AMPA i 3 dels pares i mares) que són elegits per votació.
 • 8 professors/es que són elegits per votació.
 • 1 representant del personal d’administració i servei de l’institut que és elegit per votació.
 • 1 representant de l’Ajuntament.

En total 21 persones que, elegides o designades per diferents sectors de la Comunitat Educativa, han de vetllar pel bon funcionament de l’institut.

Les dates de les principals actuacions del procés electoral són les següents:

 • presentació de les candidatures, en un imprès oficial que es troba a les oficines  fins a les 15:00 del dia 16 de novembre fins al dia 19 de novembre inclòs. (Imprès candidatura)
 • presentación de  reclamacions al cens electoral, exposat al tauler informatiu del centre a partir del 6 de novembre.
 • constitució de les meses electorals els 19 i 20 de novembre.
 • publicació de les candidatures el 20 de novembre.
 • eleccions el dia 28 de novembre de 08:30 a 14:30  i de 15:30 a 18:30.

Animeu-vos i participeu-hi. Esperem la vostra candidatura (s’han de renovar 4 membres: 2 alumnes, 2 representants dels pares i mares i 1 representat del  PAS) o la vostra col·laboració com a membre de les meses electorals.