CALENDARI PAGAMENT BEQUES MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES CURS 2019-2020

El calendari de pagament serà:
  • 2/12/19 => Alumnat amb primer cognom de l’A a la C inclosos.
  • 3/12/19 => Alumnat amb primer cognom de la D a la G inclosos.
  • 4/12/19 => Alumnat amb primer cognom de l’H a la M inclosos.
  • 9/12/19 => Alumnat amb primer cognom de l’O a la R inclosos.
  • 10/12/19 => Alumnat amb primer cognom de la S a la Z inclosos.
Es realitzarà a les oficines del centre dins el seu horari.