MATÈRIES DE L’ÀMBIT TECNOLÒGIC

A l’ESO, la tecnologia és dona durant quatre cursos, amb una distribució temporal de dues hores setmanals durant el tres primers cursos i tres hores setmanals al quart curs.

Els continguts de l’àrea de tecnologia es distribueixen de la següent forma:

1er curs: el procés tecnològic; materials: la fusta; les eines; dibuix tècnic; el circuit elèctric; el sistema informàtic; el processador de texts, i internet.

2n curs: materials: metalls i plàstics; l’energia; màquines simples; el circuit elèctric; el tèxtil i l’alimentació; informàtica (full de càlcul, presentacions multimèdia, i internet.

3r curs: l’habitatge; màquines i mecanismes; motors tèrmics i elèctrics; generadors.

4rt curs (itinerari tecnològic): l’electrònica; les comunicacions; informàtica aplicada, introducció a la programació.

Les matèries que actualment s’imparteixen al Batxillerat són:

1er curs: Tecnologia industrial 1; Mecànica.

2on curs: Tecnologia industrial 2; Electrotècnia.

Aquesta formació es complementa amb sortides específiques per a cada curs.

Tant important com la formació teòrica que es dóna als alumnes, és la part pràctica, per a la qual es disposa de dues aules específiques equipades amb la maquinària i eines necessàries; una aula compartida amb el Departament de Visual i plàstica, i tres aules d’informàtica.
La part pràctica d’aquesta àrea la fan els alumnes construint alguns projectes totalment funcionals.

Des de l’àrea de tecnologia també es du a terme la formació dels alumnes en tecnologies de la informació i la comunicació, mitjançant treball amb l’ordinador. Els continguts que es donen són tan de maquinari com de programari de les aplicacions més freqüents en l’àmbit quotidià. Per a dur a terme aquesta formació, el centre disposa de quatre aules amb equipament informàtic pel treball de cada alumne.

TECNOLOGIES D’E.S.O.
CRÈDITS COMUNS OPTATIVES I ESPECÍFIQUES
Tecnologia 1 Treball amb plàstics
Tecnologia 2 Iniciació a l’hidràulica
Tecnologia 3 Tecnologia 4t
Informàtica
Electrònica
BATXILLERAT
Tecnologia Industrial 1 Mecànica
Tecnologia Industrial 2 Electrotècnia
Treball de recerca Electrònica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>