BENVINGUTS AL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Benvinguts al Departament de Tecnologia de l’institut Ferran Casablancas, en aquesta apartat podreu trobar el professorat que el composa, les matèries que oferta i qui les imparteix.

Des d’aquesta àrea és dóna una formació general dels fonaments de la tecnologia: el procés tecnològic; la representació gràfica de les idees; el coneixement dels materials i eines; l’electricitat i l’electrònica, la mecànica, fins a les tecnologies de la informació i la comunicació.

Podreu veure les matèries que s’ofereixen dins de la modalitat del batxillerat tecnològic enfocat a formar tècnics i enginyers. També es mostren les activitats en les que col·labora el Departament com tutorització de Treballs de Recerca, activitats extraescolars, sortides…

PROFESSORAT TECNOLOGIESbb-1-1-1
MATÈRIES ÀREA TECNOLÒGICAmateries TREBALLS DE RECERCArecercatec
VIATGES I SORTIDES DIDÀCTIQUESsortides2 ACTIVITATS EXTRAESCOLARSaextraescolasrs

El Departament de Tecnologies intenta adaptar-se a les noves “tecnologies” i maneres de treballar actuals.

Actualment el fer i mantenir una pàgina estàtica comporta molta feina i sense cap mena de dubte no és la línia de treball que volem fer arribar a l’alumnat. Avui en dia les tasques es comparteixen, es treballa en equip, cosa que fa que millori la qualitat del producte final, la proximitat amb aquells usuaris/es que la visiten i sobretot el mantenir la pàgina actualitzada.