SECRETARIA

   

INFORMACIÓ CURS 2020-21

PROPOSTA DE LA 2a DISTRIBUCIÓ D’AJUTS DEL CONSELL COMARCAL

En relació a les sol·licituds d’ajuts per a l’adquisició de llibres i/o material curricular, 2018-2019, us adjuntem en el document annex la proposta de la 2a distribució d’aquests ajuts, de data 18 de novembre de 2020, que afecten l’alumnat del vostre centre.

No obstant, un cop rebuda aquesta proposta de resolució, i durant el termini de cinc dies hàbils, es poden presentar les oportunes al·legacions.

Us adjuntem l’enllaç del tauler d’edictes del Consell Comarcal https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=273652&idens=8102280001 on es pot consultar aquesta informació, per a la qual cosa caldrà  disposar del número d’expedient d’ajut.

BEQUES BATXILLERAT I FP (EL TERMINI PER SOL·LICITAR FINALITZA L’1 D’OCTUBRE DE 2020)