TEI-Tutoria entre iguals

La Ràpita fa front a l’assetjament escolar amb el programa ‘Tutoria Entre Iguals’

INTRODUCCIÓ

El PROGRAMA TEI, del que és autor Andrés González Bellido, inicia el seu desenvolupament en el 2002 i el procés d’implementació en centres educatius de primària i secundària en el 2003.
És un programa de convivència institucional que implica a tota la comunitat educativa, s’orienta a millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries, dirigit a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, conflicte i violència (física, emocional o psicològica)
Es basa en la tutorització emocional entre iguals on el respecte, l’empatia i el compromís són els pilars bàsics del seu desenvolupament als centres educatius:
En secundària els alumnes de 3r són tutors emocionals dels de 1r.

OBJECTIUS

– Sensibilitzar a la tota la comunitat educativa sobre els efectes de la violència.
– Conscienciar a la comunitat educativa sobre les causes de la violència i informar sobre les conseqüències personals, socials i educatives.
– Facilitar el procés d’integració d’alumnes, cap a una educació inclusiva.
– Crear un referent (tutor/a) per afavorir l’autoestima i disminuir la inseguretat que provoquen els espais i les situacions desconegudes.
– Apoderar  l’alumnat com a subjecte dinàmic de la convivència, en la prevenció de la violència.
– Desenvolupar l’empatia i el compromís individual i del grup classe (espectadors) davant el sofriment de les víctimes d’actes de violència i assetjament escolar.
– Compensar el desequilibri de poder i força propi de la violència i l’assetjament des d’una perspectiva preventiva i dissuasiva.
– Integrar la “TOLERÀNCIA ZERO” respecte a la violència i maltractament, com un tret d’identitat del centre educatiu.
– Desenvolupar i compartir la XARXA DE CENTRES, TEI, TOLERÀNCIA ZERO respecte a la violència i l’assetjament escolar.

A l’Institut “Els Alfacs”, després d’haver –se format el professorat per poder dur a terme el projecte, ja han començat a implementar-lo des de principis d’aquest curs 2017-2018. El primer que s’ha realitzat durant aquest 1r trimestre ha estat la presentació a l’alumnat dels cursos afectats, és a dir, 1r i 3r d’ESO i realitzar activitats de presentació de tutors i tutoritzats després d’haver –se fet les parelles pertinents per part del grup impulsor del projecte al centre.

En primer lloc, els alumnes de 1r d’ESO i els de 3r, per tal de conèixer-se, van estar xarrant de com van ser els seus inicis a l’institut i si van tindre cap dificultat. A més, van comentar si havien fet noves amistats al centre i si encara conservaven les que havien fet a Primària, explicant cadascú de quin centre procedia. També van tractar de les coses que més els agrada de l’institut i si n’hi havia alguna que canviarien. Per acabar, van compartir les seues aficions, les activitats extraescolars que realitzaven i què voldrien fer en el futur, tant pel que fa als estudis com al món laboral.

Una representant dels tutors i tutores de 3r d’ESO , Júlia Bellés, explicava que “és una experiència molt bonica, ja que tu mateix et sents satisfet d’ajudar els més menuts i que a mi també m’hauria agradat tenir un tutor/a per a ajudar-me en tots els problemes que hagués tingut… A la primera classe, es veia els nens molt alegres i entregats, amb il·lusió de conèixer el seu tutor i compartir experiències. La primera quedada sols va ser molt bonica ja que ell (Vasile Zancu, de 1r) em va explicar tot el que li passava i no va tenir vergonya ni cap prohibició.”