Consell escolar

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Al Consell escolar hi estan representats tots els sectors implicats. El consell escolar del nostre centre l’integren:

Ariza Calvo, Unai (ALUMNAT)

Balagué Puigcerver, Núria (PROFESSORAT)

Bellés López, Júlia (ALUMNAT)

Borràs Matamoros, Noelia (PROFESSORAT)

Brunet Vernet, Francesc (DIRECTOR)

Casanova Barberà, Isabel (PROFESSORAT)

Chust Rambla, Joaquin (SECRETARI)

Damian Pallarés, Maria Rosa (PAS)

Ferraté Curto, Érika (AJUNTAMENT)

García Izuel, Maria Carmen (PROFESSORAT)

Gavalda Vallverdú, Pere (MARES/PARES)

Guart, Natalia (EMPRESA)

Izquierdo Zaragoza, Joan (AFA)

Obiol Reverté, Ramon (MARES/PARES)

Pasqual Montanyès, Carles (PROFESSORAT)

Reverté Calvet, Rosa M. (CAP D’ESTUDIS)

Reverté Queral, Ares (ALUMNAT)

Tomàs Acosta, M. Carmen (PROFESSORAT)