Consell escolar

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Al Consell escolar hi estan representats tots els sectors implicats. El consell escolar del nostre centre l’integren:

Balada Gasparín, Manel (ALUMNAT)

Balagué Puigcerver, Núria (PROFESSORAT)

Bellés López, Júlia (ALUMNAT)

Borràs Matamoros, Noelia (CAP D’ESTUDIS)

Brunet Vernet, Francesc (DIRECTOR)

Casanova Barberà, Isabel (PROFESSORAT)

Chust Rambla, Joaquin (SECRETARI)

Damian Pallarés, Maria Rosa (PAS)

Ferraté Curto, Érika (AJUNTAMENT)

Gamarra Ferré, Júlia (ALUMNAT)

García Izuel, Maria Carmen (PROFESSORAT)

Gaspar Salvador, José Vicente (PROFESSORAT)

Gavalda Vallverdú, Pere (MARES/PARES)

Guart, Natalia (EMPRESA)

Izquierdo Zaragoza, Joan (AFA)

Obiol Reverté, Ramon (MARES/PARES)

Pasqual Montanyès, Carles (PROFESSORAT)

Tomàs Acosta, M. Carmen (PROFESSORAT)