Consell escolar

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Al Consell escolar hi estan representats tots els sectors implicats. El consell escolar del nostre centre l’integren:

1 Balagué Puigcerver, Núria PROFESSORAT
2 Borràs Matamoros, Noelia PROFESSORAT
3 Bover Sanchez, Mª José MARES/PARES
4 Brunet Vernet, Francesc DIRECTOR
5 Cebrián Portos, Mercè PAS
6 Cervera Forcadell, Alex AJUNTAMENT
7 Chust Rambla, Joaquin SECRETARI
8 El Hammar Abdelouahab, Ousama ALUMNES
9 Fernández Saez, Ian ALUMNES
10 García Izuel, Maria Carmen PROFESSORAT
11 Gavaldà Vallverdú, Pere MARES/PARES
12 Guart, Mireia EMPRESA
13 Izquierdo Zaragoza, Joan AMPA
14 Pasqual Montanyès, Carles PROFESSORAT
15 Reverté Aguilar, Miquel PROFESSORAT
16 Reverté Alvaro, Berta ALUMNES
17 Reverté Calvet, Rosa M. CAP D’ESTUDIS
18 Tomàs Acosta, M. Carmen PROFESSORAT