SECRETARIA

ALUMNES ASSIGNATS ESO 

ALUMNES ASSIGNATS BATXILLERAT

BAREM DEFINITIU PREINSCRIPCIONS PFI

BAREM PROVISIONAL CFGM


PERÍODE DE MATRICULACIÓ

Si l’alumne ha obtingut plaça al nostre institut, no és necessari aportar cap altra documentació a la presentada durant el període de preinscripció. No cal vindre a matricular-se. El centre el matricularà automàticament. Es deixarà pel setembre la signatura de les diferents autoritzacions de l’alumnat, ja s’informarà del procediment a seguir. 

Els alumnes que aquest curs ja eren del centre i l’alumnat del centre que cursarà batxillerat, davant la limitació d’accés de persones als centres educatius, fa necessari que l’actualització de dades i confirmació de plaça es faci de manera no presencial. L’institut obtindrà pels mitjans telemàtics que té a la seva disposició la confirmació de plaça per al curs 2020-2021. El centre optarà d’ofici la matrícula de continuïtat al centre. Es deixarà pel setembre l’actualització de les dades i autoritzacions de l’alumnat, ja s’informarà del procediment a seguir.

L’alumnat del centre d’ESO i BAT automàticament està matriculat i en aquest moment no es necessari fer cap tràmit. Si algun alumne no continuarà el curs 2020-21 al centre, s’ha d’adreçar a la secretaria de l’institut per notificar i donar de baixa.

Les dates oficials per l’alumnat nou fer la matrícula són:

Nou alumnat d’ESO del 13 al 17 de juliol.

Alumnat nou de batxillerat del 8 al 14 de juliol –els pendents de l’avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre-. 

Alumnat de cicles de grau mitjà i grau superior d’FP de l’1 i al 7 de setembre.

INFORMACIÓ IMPORTANT DEL CENTRE

  • Projecte Educatiu de centre. (PEC)
  • Oferta d’ensenyaments gratuïts i l’oferta de grups i de llocs escolars vacants en cadascun d’aquests ensenyaments:
  • Centres adscrits a l’institut els Alfacs: Escola Carles III i Escola Horta Vella
  • Carta de compromís educatiu (aquí).