Formació Professional

Els cicles formatius són ensenyaments que preparen els joves per a una determinada professió, combinant la formació en el centre educatiu amb la formació pràctica en centres de treball. Poden ser de grau mitjà o de grau superior i s’agrupen en famílies professionals.

A l’Institut d’Alella es poden cursar dos cicles formatius, un de grau mitjà i un de grau superior, que tenen continuïtat entre sí:

 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials

En els dos cursos acadèmics de durada, aprendràs a desenvolupar activitats de distribució i comercialització de productes o serveis, així com a gestionar i promocionar un petit establiment comercial o una botiga virtual.

Possibilitat de realitzar les pràctiques en empreses vinculades al nostre entorn de qualsevol sector, dintre de l’àmbit comercial.

Un cop finalitzat el cicle, podràs treballar dintre de l’àmbit comercial en empreses de qualsevol sector, o bé podràs seguir estudiant, un cicle de grau superior, com el de Màrqueting i Publicitat.

MÉS INFORMACIÓ

 

Cicle Formatiu de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat

També amb dos cursos de durada, aquí aprendràs a definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting, basades en estudis comercials, així com a promocionar i fer publicitat dels productes o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publicitaris i promocionals necessaris.

Possibilitat de realitzar les pràctiques en empreses vinculades al nostre territori del sector vitivinícola, així com empreses vinculades a l’àmbit de la comunicació i el màrqueting digital.

Un cop finalitzat el cicle, podràs treballar dintre de l’àmbit del màrqueting i la publicitat de qualsevol empresa, o bé podràs seguir estudiant, un altre cicle de grau superior, i també un grau universitari, on podràs obtenir convalidacions de diverses assignatures durant el primer curs.

MÉS INFORMACIÓ 

Els joves graduats en cicles formatius, tant de Grau Mitjà com de Grau Superior, tenen un alt nivell d’inserció laboral tal com demostren les estadístiques que periòdicament publica el Departament d’Educació:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/estadistiques/insercio-laboral/estadistica-insercio-laboral/insercio-laboral-2018.pdf