Formació Professional

Els cicles formatius són ensenyaments que preparen els joves per a una determinada professió, combinant la formació en el centre educatiu amb la formació pràctica en centres de treball. Poden ser de grau mitjà o de grau superior i s’agrupen en famílies professionals.

A l’Institut d’Alella es poden cursar dos cicles formatius, un de grau mitjà i un de grau superior, que tenen continuïtat entre sí:

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ                                            CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Trobareu més informació en aquest ENLLAÇ