Grau mitjà

Tècnic o tècnica en Activitats Comercials

Amb aquest títol, podràs desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i serveis, gestionar un petit establiment comercial, tot aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 

Què estudiaràs?

Dinamització del Punt de Venda, gestió de Compres, gestió d’un Petit Comerç, processos de Venda, serveis d’Atenció Comercial, Tècniques de Magatzem, Venda Tècnica, Anglès, Aplicacions Informàtiques per al Comerç, Comerç Electrònic, Màrqueting en l’Activitat Comercial, Formació i Orientació Laboral, Síntesi d’Activitats Comercials, Formació en Centres de Treball (350 hores).

 

Com accedir-hi?

Accés directe al cicle aquells que tingueu el títol de l’ESO o bé hagueu superat els mòduls del PFI (Programa de Formació i Inserció), així com altres estudis equivalents.

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre, per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït.

 

Vols seguir estudiant?

Amb el títol de tècnic o tècnica, podràs accedir:

  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional

 

Vols treballar?

Superant aquest cicle formatiu podràs accedir al món laboral com a:

venedor tècnic; representant o orientador comercial; promotor o televenedor; teleoperador de centre d’atenció telefònica i atenció al client; reposador o caixera reposadora; administrador o administradora de continguts en línia; comerciant de botiga; gerent de petit comerç; tècnic  en gestió d’estocs i magatzem; cap de magatzem; responsable de recepció / expedició de mercaderies; tècnic en logística de magatzems, o tècnic d’informació i atenció al client en empreses.

 

Més informació: AQUÍ