AMPA

L’Associació de Mares i Pares de l’INS Alella té com a objectius:

  • Treballar per aconseguir un centre públic de qualitat, millorar les condicions en què es desenvolupa la tasca educativa i cohesionar les famílies entorn d’un objectiu comú.
  • Col·laborar en la marxa de l’Institut amb suggeriments i aportacions econòmiques, derivades dels projectes establerts cada curs escolar.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  • Participar en el Projecte Educatiu de poble de l’Ajuntament d’Alella, vertebrat pel Consell Escolar Municipal.
  • Al llarg de l’any, organitzar diferents activitats com ara diversos tallers per a alumnes, i tallers-conferències per a les famílies.
  • A final de curs organitzar la festa dels Premis AMPA, on es reconeix l’esforç acadèmic continuat, la potenciació dels valors, la implicació amb el centre, i la participació social i esportiva dels alumnes.

Podeu trobar més informació al web:

logo ampa_0