L’INS Alella s’adhereix a la Xarxa de Competències bàsiques.

La Xarxa CB està constituïda, actualment, per 450 escoles i instituts de Catalunya organitzats en 10 xarxes territorials.

L’institut d’Alella entra a formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques d’acord amb el que figura en el projecte de direcció del període 2018-2022. L’equip impulsor, format per professorat del claustre, desenvoluparà el treball per competències al centre, elaborant instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i compartint processos d’autoavaluació.

Llegir més»