S’OBRE UN NOU PROCÉS PER SOL·LICITAR PLAÇA A CICLES FORMATIUS

Segona fase d’admissió als cicles d’FP (procediment ordinari de preinscripció i matrícula)
Només poden participar en aquesta segona fase d’admissió les persones que van presentar la sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça.

Procés extraordinari d’admissió als cicles d’FP (ampliació de l’oferta) Poden participar en aquest procés tots els alumnes que acreditin els requisits d’accés a l’ensenyament.

  1. Llegiu AQUEST DOCUMENT amb les instruccions i la documentació que cal adjuntar, per a tots dos procediments.

2. Descarregueu-vos LA SOL·LICITUD de plaça.

3. Feu arribar la vostra sol·licitud (juntament amb la documentació), al correu-e del centre iesalella@xtec.cat a partir del 13 de setembre.

CFGM ACTIVITATS COMERCIALS: llistat de llibres Curs 21-22

A continuació us facilitem l’enllaç al llistat de llibres que cal comprar per fer el CFGM d’Activitats comercials, el proper curs 21-22. Recordem que és fonamental que tot l’alumnat disposi del seu llibre, ja que d’aquesta manera poden fer un millor seguiment de les classes, les lectures,  les activitats, etc.

LLISTAT DE LLIBRES CFGM ACTIVITATS COMERCIALS. CURS 21-22. 

Aquells mòduls (assignatures) que no apareixen al llistat,  funcionen amb material que elabora el professorat del cicle.