Beques i ajuts curs 2019-2020

– Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu:
El termini de presentació de les sol·licituds és de l’1 d’agost a l’1 d’octubre de 2019.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE
– Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris