Càrrecs curs 2018-2019

EQUIP DIRECTIU

Directora Aracel·li Cabrero
Cap d’Estudis Gemma Pagerols
Secretari Francesc Marquès
Coordinadora Pedagògica Imma Coma

TUTORS I TUTORES

CURS TUTOR/A ADREÇA ELECTRÒNICA
1r Eso A Olga Masgrau 1resoa@insviladegracia.cat
1r Eso B Eulàlia Casamada / Sergi Llobet 1resob@insviladegracia.cat
1r Eso C Elena Àlvarez 1resoc@insviladegracia.cat
2n Eso A Mercè Mitjanes 2nesoa@insviladegracia.cat
2n Eso B Mercè Briones / Silvia Torres 2nesob@insviladegracia.cat
3r Eso A Juanjo Rastrollo 3resoa@insviladegracia.cat
3r Eso B Rosa Marco / Sara Marugan 3resob@insviladegracia.cat
4t Eso A Joan Carles Tió 4tesoa@insviladegracia.cat
4t Eso B Joan Boloix / Agustí Mellinas  4tesob@insviladegracia.cat
1r Btx A Hermínia Alsina 1rbatxa@insviladegracia.cat
1r Btx B Paco Cervera / 1rbatxb@insviladegracia.cat
2n Btx A Cesc Moliné 2nbatxa@insviladegracia.cat
2n Btx B Montse Escós 2nbatxb@insviladegracia.cat

CAPS DE DEPARTAMENT/SEMINARI

Català Gemma Cabot
Castellà Joan Carles Tió
Llengües estrangeres Consol Alonso
Matemàtiques Cesc Moliné
Biologia i geologia Eulàlia Casamada / Sergi Llobet
Física i química Evaristo Peñalba
Tecnologia Lourdes Franquès
Ciències socials M. Elena Álvarez
Educació física Manel Montesinos
Educació visual i plàstica Isabel Riera
Música Joan Marc Marsal

ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ

Coordinació Estada a l’Empresa
 Paco Cervera / Agustí Mellinas
Coordinació Activitats i Serveis Joan Carles Tió
Equip TAC
Lourdes Franquès, Mar Vara i Isabel Riera
Coordinació Lingüística  Gemma Cabot
Coordinació Mediació  Inma Coma
Coordinació Moodle/Intranet  Mar Vara
Coordinació Web  Isabel Riera
Coordinació Riscos Laborals  Ester Roca
Coordinació Biblioteca  Mercè Mitjanes
Manteniment Tallers  Departaments

COORDINACIONS DE NIVELL

1r d’Eso Joan Marc Marsal
2n d’Eso Álvaro Ocaña
3r d’Eso Raül Sanchis / Judith Martínez
4t d’Eso Gemma Cabot
Batxillerat Ester Roca
Crèdits de Síntesi Manel Montesinos
Caps d’àmbit Imma Coma