Càrrecs curs 2019-2020

EQUIP DIRECTIU

Directora Aracel·li Cabrero
Cap d’Estudis Gemma Pagerols
Secretari Francesc Marquès
Coordinadora Pedagògica Imma Coma

TUTORS I TUTORES

CURS TUTOR/A ADREÇA ELECTRÒNICA
1r Eso A Elena Álvarez 1resoa@insviladegracia.cat
1r Eso B Hermínia Alsina 1resob@insviladegracia.cat
1r Eso C Pendent 1resoc@insviladegracia.cat
2n Eso A Míriam Sadurní 2nesoa@insviladegracia.cat
2n Eso B Imma Bruguera 2nesob@insviladegracia.cat
3r Eso A Mercè Mitjanes 3resoa@insviladegracia.cat
3r Eso B Paco Benítez 3resob@insviladegracia.cat
4t Eso A Laura Conti 4tesoa@insviladegracia.cat
4t Eso B Joan Boloix  4tesob@insviladegracia.cat
1r Btx A Neus Peris 1rbatxa@insviladegracia.cat
1r Btx B Pere Timoner 1rbatxb@insviladegracia.cat
2n Btx Tate Arnau 2nbatx@insviladegracia.cat

CAPS DE DEPARTAMENT/SEMINARI

Català Gemma Cabot
Castellà Joan Carles Tió
Llengües estrangeres Consol Alonso
Matemàtiques Cesc Moliné
Biologia i geologia Hermínia Alsina
Física i química Evaristo Peñalba
Tecnologia Lourdes Franquès
Ciències socials M. Elena Álvarez
Educació física Laia Cabrol
Educació visual i plàstica Isabel Riera
Música Joan Marc Marsal
Economia Pere Timoner
Filosofia Tate Arnau

ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ

Coordinació Estada a l’Empresa
Pere Timoner
Coordinació Activitats i Serveis Coordinadors de nivell
Equip TAC
Lourdes Franqués, Mar Vara i Isabel Riera
Coordinació Lingüística Mercè Mitjanes
Coordinació Mediació Imma Coma
Coordinació Moodle/Intranet Mar Vara
Coordinació Web Isabel Riera
Coordinació Riscos Laborals Reyes Peiró
Coordinació Biblioteca
Manteniment Tallers  Departaments

COORDINACIONS DE NIVELL

1r d’Eso Joan Marc Marsal
2n d’Eso Álvaro Ocaña
3r d’Eso Raül Sanchis
4t d’Eso Gemma Cabot
Batxillerat Cesc Moliné
Crèdits de Síntesi Coordinadors/es de nivell
Caps d’àmbit Imma Coma

PERSONAL PAS

Consergeria Paqui Lozano
Consergeria José María Carvajal
Administració Elena Berdala

Centre

  • Bustia General: informacio@insviladegracia.cat
  • Directora: direccio@insviladegracia.cat
  • Cap d’Estudis: cap.estudis@insviladegracia.cat
  • Coordinadora Pedagògica: coordinacio.pedagogica@insviladegracia.cat
  • Secretari: secretaria.docent@insviladegracia.cat
  • Administració: administracio@insviladegracia.cat