Inici de curs 2019-20

Som a punt de començar el nou curs i és el moment de tenir present algunes dates i informacions que us detallem tot seguit.

1r a 4t d’ESO, batxillerat i cicle formatiu de grau mitjà (SMX)

 • Dijous 12 de setembre de 2019. De 10.00 a 12.00 h. del matí (el transport escolar
  s’adequa aquest dia a aquest horari).
  Presentació del curs 2019-20 a l’alumnat: rebuda, presentació tutors/es, informacions bàsiques de començament de curs i activitats inicials de tutoria. Es donarà l’agenda escolar a l’alumnat de 1r d’ESO.
 • Divendres 13 de setembre de 2019 Inici de l’activitat lectiva ordinària segons l’horari habitual (8.00 a 14.40 h). Aquest dia ja han de venir amb tot el material escolar, llibres i llibretes.

Batxillerat

 • Dimarts 3 i dimecres 4 de setembre de 2019. Proves extraordinàries de recuperació de 1r
  de batxillerat segons horari establert.
 • Dijous 5 de setembre a les 11 h lliurament de butlletins de qualificacions.
 • De divendres 6 de setembre a dimarts 10 de setembre de 2019 període de matrícula extraordinària a la secretaria de l’Institut.

Cicle formatiu de grau mitjà (SMX)

 • Dimarts 3 i dimecres 4 de setembre de 2019 ampliació de sol·licituds (2a fase d’admissió).
 • Dilluns 9 i dimarts 10 de setembre de 2019 període de matrícula extraordinària (2a fase
  d’admissió) a la secretaria de l’Institut.

Cicle formatiu de grau superior (DAM)

 • De dijous 18 de juliol a dimarts 23 de juliol de 2019 període de matrícula ordinària a la secretaria de l’Institut.
 • Dimecres 18 de setembre de 2019 presentació del curs 2019-20 a l’alumnat i inici de l’activitat lectiva.

Reunions generals de mares i pares

 • Dilluns 23 de setembre 1r i 2n d’ESO 19.00 h
 • Dimarts 24 de setembre 3r i 4t d’ESO 19.00 h
 • Dimecres 25 de setembre Batxillerat / Cicles Formatius 19.00 h

Les reunions es celebren al gimnàs de l’Institut i s’organitzen en dues parts:

 1. Sessió general de presentació de l’equip directiu i equip de tutors/es del nivell. Es comenten informacions de caire general de funcionament del centre per al curs 2019-20.
 2. Sessió amb el/la tutor/a del grup a l’aula assignada. S’informa sobre aspectes concrets que
  afecten l’activitat tutorial, docent, organització i funcionament de cada grup classe.

Marc horari

L’activitat lectiva es desenvoluparà entre les 8.00 i les 14.40 h. S’estableixen dues franges de pati, de 10.00 a 10.25 h, i de 12.25 a 12.40 h.

Servei de transport escolar el dia 12 de setembre

El dia 12 de setembre, primer dia del curs escolar, el servei de transport tindrà un horari excepcional degut a l’activitat de presentació del curs que es desenvoluparà entre les 10.00 i les 12.00 h d’aquell dia. Per aquest motiu:

 • L’alumnat que utilitza el transport escolar agafarà l’autocar a la parada establerta dues hores més
  tard del que serà l’horari habitual durant el curs. Al següent apartat es detalla l’horari habitual per
  al curs 2019-20.
 • L’horari de tornada del transport escolar serà a les 12.00 h.

Servei de transport escolar durant el curs 2019-20

L’horari del transport escolar estarà exposat a la pàgina web del Consell Comarcal de la Selva a partir del proper setembre al següent l’enllaç: http://www.selva.cat/educacio/transport_rutes.php?entitat=Institut-Vidreres

Baixeu aquest document amb tota la informació.