Eleccions al Consell Escolar de l’Institut

Benvolgudes famílies,

Us fem saber que el dia 5 de novembre s’han convocat eleccions al Consell Escolar. Us enviem la informació on s’explica la composició del nostre Consell Escolar, el calendari previst i el nombre de membres que cal escollir. També trobareu aquesta informació a la pàgina web i al plafó informatiu del centre. Us animem a participar!

Segons la RESOLUCIÓ ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’estableixel calendari del procés electoral per renovar parcialment els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Us presentem una proposta de calendari del procés de les eleccions al Consell Escolar de l’institut Vacarisses de Vacarisses.

El procés d’eleccions s’ha de realitzar entre novembre i desembre de 2018.

PROPOSTA DE CALENDARI

 

Dates previstes Concepte
5 de novembre Publicació del cens electoral de tots els sectors. Al taulell d’anuncis.
Del 6 al 9 de novembre Reclamacions al cens electoral.
12 de novembre Sorteig per dessignar els membres vocals de les meses electorals.
13 de novembre Constitució de les meses electorals.

Resolució de les reclamacions.

Aprovació del cens definitiu.

Publicació del cens definitiu.

13 al 16 de novembre Presentació de candidatures a la direcció del centre.
19 de novembre Publicació de les candidatures al taulell d’anuncis de l’Institut i inici de la campanya electoral
Fins al 21 de novembre Presentació de sol.licituds per actuar com a supervisor de les meses electorals.
22-23 de novembre Els candidats poden donar a conèixer les seves propostes.
27 de novembre Eleccions pares-mares, PAS, alumnes, professors

Horari: de 8:00 a 14:30

Fins al 28 de novembre Notificació del representant de l’AMPA i de l’ajuntament.
4 de desembre
Constitució del nou consell escolar

La composició del Consell Escolar per sectors és:

Alumnat: 2

Ajuntament: 1

PAS:1

Secretaria: 1 (amb veu i sense vot)

Professorat: 6 (escollits pel claustre) + Directora + Cap d’Estudis

Mares i pares: 3 (escollits pel conjunt de pares i mares) + 1 Representant de l’AMPA

Els sectors que caldrà renovar són:

Alumnat: 1 membre

Professorat: 3 membres

Mares i pares: 1 membre