PROJECTE “ESCOLTA EL SILENCI”

En aquest projecte els alumnes de segon d’ESO han après aspectes relacionats amb la contaminació sonora. A més a més, han reflexionat sobre els seus hàbits pel que fa a l’audició amb l’objectiu de mantenir una bona salut auditiva.
Finalment, hem pensat com apropar la música a aquelles persones que tenen dificultats per escoltar i el resultat ha sigut el següent: