PREINSCRIPCIÓ INS VACARISSES 2020-21

​​PREINSCRIPCIÓ INSTITUT VACARISSES. CURS 2020-21

DEL 13 AL 22 DE MAIG DE FORMA TELEMÀTICA (prioritàriament)

Com?  A través del portal:    http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

En aquest portal trobareu tota la informació per a fer la preinscripció.

Una vegada feta la preinscripció, s’haurà d’enviar per correu electrònic al centre escollit en primera opció la següent documentació: el resguard de la preinscripció i la documentació acreditativa adjunta (Llibre de família, DNI de la persona sol·licitant i DNI de l’alumne/a si en té). 

El correu de l’Ins Vacarisses per enviar aquests documents és a8061208@xtec.cat

Quan ens arribi el mail amb tots els documents, us farem retorn de recepció de la sol.licitud a través del nostre correu electrònic.

DEL 19 AL 21 DE MAIG DE FORMA PRESENCIAL 

(De manera excepcional ja que a Vacarisses el dia 22 de maig és festa local)

Horari de preinscripció de 9h a 13:00h

De manera excepcional, les famílies que no disposin de mitjans telemàtics podran presentar la documentació personalment del 19 al 21 de maig amb cita prèvia, a partir del 15 de maig de 2020:

Podeu demanar cita en el nostre centre clicant en el següent enllaç:  Ja en funcionament!

CITA PRÈVIA INS VACARISSES

(l’adjudicació de l’hora és immediata) 

Aquí teniu el full de preinscripció per si el voleu  imprimir: Full de preinscripció

Si teniu dubtes podeu trucar al telèfon 615090870 (mòbil de l’Institut) en horari de 9h a 14h.

Important!!

  • S’ha de portar la documentació original per poder-la escanejar o fotocopiar i la sol·licitud emplenada des de casa. Recomanem que porteu el vostre bolígraf de casa.
  • Cal portar mascareta i guants.
  • Recomanem que només vingui una persona per família.
  • No poden acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o les que es troben en període de confinament per ser portadores del virus o aquelles que en presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit (indicant nom, cognoms i DNI) a una altra persona per portar la sol·licitud i la documentació. 

Per a l’alumnat de l’ESO que ja pertany a l’Ins Vacarisses, enguany no hi ha document de confirmació de plaça, i els queda reservada la plaça d’ESO automàticament per al curs següent.

En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, les noves dates es faran públiques al web Estudiar a Catalunya.

A Vacarisses, a 11 de Maig 2020