Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria i batxillerat.

Bon dia famílies,

Aquest és el model de Declaració Responsable per famílies referent a  possibles casos COVID-19 que envia el Departament d’Educació.

Cal que tot l’alumnat porti obligatòriament aquest document degudament omplert el primer dia d’Institut.

Gràcies

L’equip Directiu

 

(Versió menors de 18 anys)

Declaració responsable Dep Educació- 8-9-2020

(Versió majors de 18 anys)

Declaració responsable majors de 18 anys