Calendaris de recuperació de les proves extraordinàries de l’ESO

Benvolguts alumnes i  famílies,

Els dies 18 i 19 de juny seran les recuperacions de matèries pendents a l’avaluació extraordinària pels alumnes de l’ESO.

Com sabeu, seran virtuals ja que el curs acaba en aquest format.

Seguidament us compartim uns documents per cursos amb l’horari de les diferents proves. Donada la complexitat per a l’organització les proves es faran matí i tarda.

És imprescindible que l’alumnat tingui disponible i habilitat tant càmera com audio per a fer les diferents proves. El professorat farà convocatòria de cada prova a tot l’alumnat pendent d’extraordinàries.

Extraordinàries 1r ESO

Extraordinàries 2n ESO

Extraordinàries 3r ESO

Extraordinàries 4t ESO