ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ D’ESTIU

ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ D’ESTIU 2020

?● Aquestes activitats estan pensades per realitzar-les durant els mesos de juny i juliol i tenen caràcter voluntari per a l’alumnat.

?● La realització i lliurament d’aquestes activitats es valorarà positivament en el moment de determinar la qualificació de la matèria de cara a la preavaluació del curs vinent.

 

Alumnat que passarà a 2n d’ESO el setembre del 2020.

Alumnat que passarà a 3r d’ESO el setembre del 2020.

Alumnat que passarà a 4t d’ESO el setembre del 2020.

Alumnat que passarà a 1r de batxillerat o a cicles formatius de grau mitjà el setembre del 2020.

Alumnat que passarà a 2n de batxillerat el setembre del 2020.

 

Esperem que passeu un bon i saludable estiu!