Des del curs 14-15 estem en en l’ACDE (Acord de coresponsabilitat amb el Departament d’ensenyament, que es basa en un retiment de comptes anuals amb el Departament , a més de treballar amb planificació estratègica.