Membres del Departament de Mobilitat

    ENRIC PÉREZ (Director)

   EMILIA VALLEJO (Coordinadora Projecte)

   ELENA MAYRAL ( Coordinadora Pràctiques Empreses)

   MARIA MARTÍNEZ ( Coordinadora D’ERASMUS)  

severomobility.wordpress.com