Consell escolar

 

Relació de membres del consell escolar

Curs 2019/2020

 

Equip Directiu

 

Enric Pérez García

 

 

Maria Teresa Ruiz García

 

 

Hermínia Gomà / Maria López

 

Professors

 

Rafael Márquez Jiménez

 

 

Rosa Maria Fàbrega Mestres

 

 

Santiago Mauleón Miró

 

 

Manel Jara Nogales

 

 

Rosario Baidal Ivars

 

 

Isabel Burgos García

 

Pares/mares

 

Silvia López Solé

 

 

Jordi Ramos Pradells

 

 

Carmen Megía Sánchez

 

Alumnes

 

Irene Lama Morante

 

 

Marta Félix Menjibar

 

 

Sergio López Galindo

 

Personal d’Administració i Serveis

 

Paola Castro Huedo

 

Representant AMPA

 

Pilar Sánchez Caballero

 

Representant Personal d’Atenció Educativa Complementària

 

Carme Ródenas Carrillo

 

Representant Municipi

 

Mariber Peláez Díaz