Documents estratègics

 • NOFC
 • PEC
 • CONCRECIONS CURRICULARS CCFF
 • CONCRECIONS CURRICULARS ESO BATX CPI
 • PROJECTE DE CONVIVÈNCIA
 • PROJECTE DE DIRECCIÓ
 • PGAC
 • MEMÒRIA DE GESTIÓ
 • MANUAL DE SERVEI
 • PLA DE COMUNICACIÓ
 • PLA DE MANTENIMENT DEL CENTRE
 • PLA DE MANTENIMENT COORDINACIÓ INFORMÀTICA