Batxillerat Esportiu

Doble titulació: Batxillerat – GM Tècnic/a d’esports

El Curs 2021-22 posem en marxa el Batxillerat de doble titulació esportiva. Aquesta iniciativa neix de la col·laboració de tres instituts públics molt propers, no només geogràficament sinó, sobretot, en la manera d’entendre l’educació i la formació de les futures generacions. Amb la convicció que aquesta proposta millora les possibilitats d’èxit, tant acadèmic com professional de l’alumnat, em sumat forces, il·lusions, potencial formatiu i passió per l’esport:

Què és el Batxillerat de doble titulació esportiva?

Aquest Batxillerat permet obtenir una doble titulació. D’una banda, el batxillerat i d’una altra el grau mitjà de tècnic/a en futbol o en salvament i socorrisme. Es desenvolupa en tres cursos i un dels seus avantatges és que el batxillerat es desplega en més temps, fet que fa més fàcil la superació. A més, durant els dos primers cursos es combina amb el grau mitjà escollit (nivell 1 i 2 de tècnic/a de futbol o salvament i socorrisme).

Quins són els avantatges d’aquests estudis esportius?

 • Pots obtenir una doble titulació en tres cursos acadèmics.
 • Realitzar el Batxillerat en tres anys afavoreix l’èxit escolar.
 • La doble titulació permet convalidar algunes matèries, el que redueix la càrrega lectiva.
 • La cooperació entre les tres institucions permet disposar d’instal·lacions i professorat altament qualificat.
 • El pla tutorial es vertebra en una cotutoria que donarà resposta i suport a les necessitats de d’ambdues titulacions així com orientació en l’itinerari professional.

Aquesta modalitat inclou:

 • Batxillerat científic-tecnològic o humanístic-social
 • Grau mitjà en Salvament i socorrisme o en Futbol
 • Pràctiques en empreses
 • Accés directe a Cicles Superiors
 • Accés a grau universitari
 • Inserció laboral

Què estudiaré?

1r Curs

 • 5 matèries de 1r de Batxillerat científic-tecnològic o humanístic-social
 • Cicle inicial de Salvament i socorrisme o
 • Primer nivell de Futbol
2n Curs

 • 3 matèries de 1r de Batxillerat científic-tecnològic o humanístic-social
 • Cicle final de Salvament i socorrisme o
 • Segon nivell de Futbol
3r Curs

 • 2n de Batxillerat

Com m'hi puc inscriure?

Cal haver superat l’ESO o equivalent i superar la prova específica d’accés al cicle inicial de Salvament i socorrisme o al 1r nivell de Futbol.

El procés de preinscripció consta de dues parts.

És imprescindible fer la preinscripció de les dues parts:

1a part:

Preinscripció als ESTUDIS del Batxillerat i dels ensenyaments esportius.

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció : de l'11 al 17 de maig de 2021.
  • INFORMACIÓ DISPONIBLE EN BREU! US CONTACTAREM DIRECTAMENT!
 • Formalització de la matrícula: del 12 al 16 de juliol de 2021.

Si necessiteu ajuda amb els tràmits de preinscripció, us atendrem en l’horari acordat. Cal que demaneu cita prèvia al telèfon del centre 93 315 02 03.

La publicació de les llistes d’admesos es farà en aquesta mateixa web.

2a part:

Inscripció a les PROVES ESPECÍFIQUES dels ensenyaments esportius.

 • Pagament del preu públic d’inscripció (49,25€):
  • del 3 al 22 de maig (1a convocatòria)
  • de l'1 al 14 de setembre (2a convocatòria).

Consulteu les exempcions de les taxes a la web del departament.

 • Llistes d’admesos i exclosos:
  • provisionals: calendari pendent de publicació.
  • definitives: calendari pendent de publicació.

Aquest vídeo us explica com realitzar la inscripció:

 • Dates i lloc de les proves :
  • Salvament i socorrisme:
   • 1a convocatòria 12 i 13 de juny (lloc i seu per concretar).
   • 2a convocatòria 2 i 3 d'octubre (lloc i seu per concretar).
  • Futbol:
   • 1a convocatòria el 28, 29 i 30 de juny al CEM La Bàscula (Seu: IEB)
   • 2a convocatòria el 30 de setembre i l'1 d'octubre a l'INEFC (Seu: EFTE)

És imprescindible assistir a la reunió de presentació, que es farà de forma telemàtica el dia abans de la prova. Prèviament es notificarà l’hora.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

 • la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,
 • dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a Catalunya i
 • un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna convocatòria anterior.

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Trobareu tota la informació a la web del Departament d’Educació.

 • Per accedir al cicle final de Salvament i socorrisme cal haver aprovat el cicle inicial.
 • Per accedir al segon nivell de Futbol cal haver aprovat el primer nivell.

Quant em costarà?

Els ensenyaments esportius tenen un cost establert pels preus públics pel Departament d'ensenyament:

Bonificació del 50% del preu públic per a les persones membres de famílies nombroses de categoria general i famílies monoparentals. 

Exempció del 100% del pagament per a:membres de família nombrosa de categoria especial, víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles), persones amb discapacitat igual o superior al 33% i infants o adolescents en acolliment familiar.

Orientació per l’accés a beques d’estudis.

El pagament d’aquests cicles es podrà realitzar en dues quotes.

Quin material necessitaré?

Per a cursar aquests estudis necessitaràs:

 • Per al Batxillerat (material pendent de concretar)
 • Per al Salvament i socorrisme
  • Cicle Inicial: Casquet de bany, ulleres i aletes.
  • Cicle Final: Neoprè
 • Per al Futbol: Equipament esportiu individual adequat per a la pràctica del Futbol.

Quin horari faré?

L'horari és de matins de dilluns a divendres de 08.00 a 14.30h

On faré les classes?

De què podré treballar?

La demanda laboral és molt important en tots dos casos, tant com Tècnica o Tècnic d'esports en Salvament i socorrisme, com en Futbol.

Salvament i socorrisme:

El certificat de cicle inicial permet treballar com a:

 • monitor o monitora de salvament i socorrisme,
 • jutge cronometrador o jutgessa cronometradora,
 • socorrista en piscines,
 • socorrista en parcs aquàtics,
 • socorrista en piscines naturals.

El títol de Tècnica o tècnic d'esports en Salvament i socorrisme (cicle final) permet treballar com a:

 • entrenador o entrenadora de salvament i socorrisme,
 • coordinador o coordinadora en escoles esportives de salvament i socorrisme,
 • responsable d’instal·lació aquàtica i/o d’equip de socorristes en el medi natural,
 • socorrista en platges marítimes,
 • socorrista en platges fluvials,
 • socorrista en llacs i embassaments,
 • socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica,
 • socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural,
 • socorrista en activitats nauticoesportives,
 • àrbitre auxiliar.

Futbol:

El certificat de primer nivell permet treballar com a:

 • entrenador o entrenadora de futbol en categories infantils i en categories inferiors d’adults,
 • acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva i
 • promotor o promotora de futbol.

El títol de Tècnica o tècnic d’esports en Futbol (segon nivell) permet treballar en feines relacionades amb:

 • l’entrenament de futbolistes i equips,
 • l’entrenament especialitzat en el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica dels i de les futbolistes,
 • la direcció de jugadors o jugadores i d’equips durant els partits de futbol i
 • l’arbitratge

Què puc estudiar quan acabi?

 • Un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la mateixa modalitat.
 • Un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives.
 • Estudis universitaris si es superen les PAAU.

Preguntes freqüents

Què passa si no superes un dels dos estudis?

Pots continuar cursant els que superes amb la mateixa distribució i el mateix horari.

S’han de fer pràctiques?         

Sí, es fan pràctiques de treball en centres esportius:

 • Salvament i socorrisme: 115h al cicle inicial i 180h al cicle final.
 • Futbol: 150h a primer nivell i 200h a segon nivell.