Convivència i mediació

La convivència als centres és fonamental per mantenir les bones relacions i facilitar la feina i el treball de tothom, però dins d’aquesta convivència poden sorgir petites o grans friccions que en l’Institut Montjuïc intentant solucionar mitjançant una eina molt eficaç: la mediació.

La mediació és alhora una eina educativa i de creixement personal, l’alumnat mediador aprèn a col·laborar, a escoltar i ajudar als altres en els conflictes que puguin sortir, i l’alumnat mediat troba una via de solució pacífica i dialogada als possibles malentesos i problemes, evitant, d’aquesta manera, un enquistament de les situacions i una millora en el centre.

Activitats que realitzem:
 • Formació de mediadors/es
 • Mediacions entre iguals
 • Projecte escoles (alumat mediador va al cursos superiors a les escoles referents a realitzar un petit taller amb jocs col·laboratius i explicació de què és la mediació
 • Projecte mentoria.  L’alumnat de 1r de Batxillerat fa de mentor/a d’alumnat de 1r d’ESO per facilitar la seva integració en el centre, actuant com un company o amic gran al centre que ajuda en aquests primers mesos, o durant tot el curs si es considera necessari
 • Jornada Alumnat Mediador.  Des de fa molt cursos participem activament en la Jornada d’Alumnat Mediador de la ciutat de Barcelona, no solament com a institut membre de l’organització de la mateixa, sinó també amb l’assistència d’un grup d’alumnes

  

El curs passat es van realitzar les següents activitats:
 • Mediacions entre iguals
 • Projecte escoles, van anar a cinc escoles (Can Clos, El Polvorí, SEAT, Ramon Casas i Enric Granados)
 • Mentoria, alumnat de 1r de batxillerat va fer de mentor/a d’alumnat de 1r d’ESO
 • Simposi Contra el Bullying, de la Fundació FC Barcelona, assistència al mateix amb alumnat mediador
 • Formació en Collserola, tres sortides a Parc de Collserola per a realitza tasques de neteja a la muntanya conjuntament amb activitats formatives per a futurs mediadors/es
 • Jornada Alumnat Mediador a l’INS Mosés Broggi, participació en l’organització i assistència al mateix amb 25 alumnes mediadors/es